Trefwoord Archief | Auto

Omniumverzekering voertuigen

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van een van volgende feiten eigen fout ongeval met vlucht vandalisme carjacking … Daarnaast zijn eveneens volgende waarborgen voorzien: Brand:   schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking. Diefstal:   schade geleden […]

Lees het volledige bericht