BA Motorrijtuigen

Parkeer uw autoverzekering bij ons, u bent aan het juiste adres!

Van zodra u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

De dekkingen en wettelijke contractuele bepalingen zijn bij wet  vastgesteld en dus overal dezelfde. Dit wil niet zeggen dat de service en bijkomende voordelen overal dezelfde zijn. Verzekeraars spelen hierop in en geven voordelen als levenslang behoud bonus malus graad, gratis bijstand na ongeval, derde betaler systeem na ongeval,… Een goedkope premie is dus zeker niet altijd een betere koop. Leg zeker de voorwaarden naast elkaar en niet enkel de premie!

Als geldig bewijs van dekking dient u steeds het geldig groen verzekeringsbewijs bij te hebben in het voertuig.

Dit kan zowel stoffelijke als lichamelijke schade zijn.  De tussenkomst wordt voor stoffelijke schade geplafonneerd  op 100 mlj €, voor lichamelijke schade is er geen beperking.

Wie potje breekt…  in principe is het de verzekeraar van de in fout zijnde partij die de schade betaalt aan de andere partij.  Omdat dit in praktijk redelijk lang kon duren alvorens tot schadevergoeding kon worden overgegaan, hebben de verzekeringsmaatschappijen onderling overeenkomsten afgesloten. De RDR conventie of directe regeling is de belangrijkste. Wanneer het verkeersongeval aan enkele voorwaarden voldoet, dan kan de verzekeraar van de niet-aansprakelijke partij de leiding nemen in het schaderegelingsproces. Hierbij zal deze laatste verzekeraar de schade aan het voertuig via een onafhankelijk expert de schade begroten en zelf eerst de schade vergoeden. Achteraf wordt de uitbetaalde schade teruggevorderd bij de verzekeraar van de in fout zijnde partij.
Zo hoeft u niet te wachten wanneer u in recht bent en kan de herstelling van uw schade eigenlijk onmiddellijk gebeuren.

 

[accordion open=”0″] [accordion-item title=”Welke factoren bepalen mijn verzekeringpremie BA auto?”]

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid.

[list] [list_item icon=”hand-right”]De leeftijd van de bestuurder en rijervaring[/list_item] [list_item icon=”hand-right”]Het schadeverleden van de gebruikelijke bestuurder[/list_item] [list_item icon=”hand-right”]Type en vermogen van het voertuig[/list_item] [list_item icon=”hand-right”]Het gebruik van het voertuig: privé of beroepsgebruik[/list_item] [list_item icon=”hand-right”]De woonplaats van de gebruikelijke bestuurder[/list_item] [/list] [/accordion-item] [accordion-item title=”Wat dekt deze verzekering wel en niet?”]

De verzekering BA is de minimale verzekering die je nodig hebt voor je motorrijtuig. Deze waarborg dekt de schade aan derden. Onder derden wordt verstaan de andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers worden dus ook verzekerd voor hun lichamelijke en stoffelijke schade wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Zijn niet verzekerd in deze waarborg:

  • de stoffelijke schade aan uw voertuig wanneer u in fout bent
  • de medische kosten en lichamelijke letsels van de bestuurder wanneer deze in fout is
  • diefstal, glasbraak, vandalisme aan uw voertuig
  • schade aan uw voertuig wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf
  • verdedigingskosten wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen
  • pechverhelping aan uw voertuig

Wenst u echter een dekking voor deze waarborgen, dan kan u een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, een bijstandspolis en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Wat moet ik aan mijn verzekeraar melden?”] Het is belangrijk dat u bij het onderschrijven van een autoverzekering een correct en juist antwoord geeft op de gestelde vragen.
Zo worden vragen gesteld of u in het verleden reeds ongevallen heeft gehad, wie de gebruikelijke bestuurders zijn, of er nog bijkomende bestuurders zijn, of een verzekering reeds werd opgezegd door de verzekeraar…
Het opzettelijk verzwijgen van informatie om bvb een goedkopere premie te bekomen, als verzekeringsfraude aanzien, en de gevolgen zijn niet min. De verzekeraar kan na een ongeval waarbij bewezen wordt dat er opzettelijke feiten werden verzwegen bij het onderschrijven van de verzekering, de totaal uitbetaalde schadevergoeding van de verzekeringsnemer terugeisen.  Ook in de loop van uw verzekeringscontract doet u er best aan om aanpassingen door te geven aan uw verzekeraar.

Wanneer u reeds een verzekering heeft lopen via ons kantoor, kunnen we zeer aantrekkelijke premies geven voor jonge bestuurders. Zeker wanneer u reeds een aantal verzekeringen bij ons heeft lopen.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Hoe kan ik een nummerplaat aanvragen?”] Elke wagen, motorfiets, (lichte)vrachtwagen, aanhangwagens >750 MTM … dient  een nummerplaat of kenteken te hebben alvorens zich in het verkeer te kunnen begeven. De dienst DIV is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van voertuigen in België.

Het is echter uw verzekeraar die de nummerplaat dient aan te vragen aan de hand van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving”. Wij doen dit voor u via de webapplicatie WEBDIV waarvoor we volmacht hebben. U ontvangt uw nummerplaat onder rembours via de post binnen de 24 uur, dit op het adres van uw keuze.

Schrappingen van officiële nummerplaten (met stempel achterop) kan u doen door ze terug te bezorgen aan de DIV op volgende manieren:

  • U stuurt uw plaat per post op naar DIV – dienst schrappingen, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel.
  • U deponeert uw nummerplaat in de daartoe voorziene bus aan de loketten of bijgebouwen van de DIV.
  • U bezorgt ons de nummerplaat, wij sturen deze dan voor u terug.

Let wel: wanneer u zelf de plaat terugstuurt, worden we niet automatisch op de hoogte gebracht door DIV, breng ons op de hoogte en/of bezorg ons het ontvangen “attest van schrapping” zo kunnen we het nodige doen om verzekeringspolis aan te passen.

[/accordion-item] [/accordion]

 

 

, , ,